Investing in a better world

Posted on Leave a comment

Can investors contribute to sustainable development? Especially millennials, the generation that reached adulthood at the beginning of 2000’s want to spend and invest according to their values, seeking to do something good. Banks and fund managers offer them impact investments, such as funds focused on climate-friendly technology or healthcare. In Finland, Sitra, the Finnish Innovation […]

Share blog post

Sijoittamalla parempaan maailmaan

Posted on Leave a comment

Voisivatko sijoittajat edistää kestävää kehitystä? Varsinkin tällä vuosituhannella aikuistunut sukupolvi, millenniaalit, haluaa kuluttaa ja sijoittaa arvojensa mukaisesti, hyviä vaikutuksia tavoitellen. Pankit ja rahastoyhtiöt tarjoavat ratkaisuksi vaikuttavuussijoittamista, esimerkiksi ilmastoystävälliseen tekniikkaan tai terveydenhuoltoon keskittyviä rahastoja. Sitra on Suomessa tehnyt vaikuttavuusinvestointia tutuksi institutionaalisille sijoittajille. Ensimmäiset ”tulosperusteiset rahoitussopimukset” (Social Impact Bonds, SIB) ja ympäristöpainotteiset vihreät velkakirjat (Green bonds) ovat […]

Share blog post

Impact investing is growing rapidly. But what kind of future does it have?

Posted on Leave a comment

Impact investing is growing rapidly worldwide. In 2018, members of the Global Impact Investment Network (GIIN) managed about $ 230 billion in investments. The amount doubled from the previous year. And not everyone in the industry is a GIIN member. According to a report published by the network (4/2019), more than 1,300 impact investors around […]

Share blog post