Jos investoimalla haluaa vaikuttaa, niin välineellä on väliä

Posted on Leave a comment

Vaikuttavuusinvestointia tai sijoittamista (impact investing) pidetään usein vastuullisen sijoittamisen kunnianhimoisimpana toimintamuotona. Siinä ei pyritä vain vahinkojen välttämiseen tai riskien minimoimiseen, vaan saamaan rahoituksen avulla aikaan mitattavia positiivisia ympäristö- tai yhteiskunnallisiin vaikutuksia[1]. Vaikuttavuusinvestoiminen onkin kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Alan kansainvälisen verkoston (Global Impact Investing Network, GIIN) arvion mukaan markkinan koko vuonna 2020 oli noin USD 715 […]

Share blog post

Positive effect of ESG programmes on shareholder value increasingly acknowledged by executives and investment officials – but the share of sceptics also increases. McKinsey’s excellent survey.

Posted on Leave a comment

A highly interesting survey from McKinsey! A clear majority of surveyed executives and investment professionals agree that ESG programs create shareholder value, both short and long term. The share has come up clearly since the previous survey (in 2009). Respondents showed even willingness to pay a 10 percent median premium to acquire companies with positive […]

Share blog post

Financing sustainable development needs private capital – and smart governments

Posted on Leave a comment

Take-ins from the OECD conference financing sustainable development. Sustainable development requires capital from commercial, institutional and private investors. Public funding will not be enough. The annual investment gap for the implementation of the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) is around $ 2.5 trillion, according to UNCTAD. The OECD Conference on Finance for Sustainable Development […]

Share blog post

Kestävän kehityksen rahoittaminen tarvitsee yksityistä pääomaa – ja fiksuja hallituksia

Posted on Leave a comment

OECD:n kestävän kehityksen rahoituskokouksen satoa. Kestävä kehitys tarvitsee kaupallisten, institutionaalisten ja yksityisten sijoittajien varoja. Julkinen rahoitus ei riitä. YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) toteuttamisen vuosittainen investointivaje on YK:n kauppa- ja kehitysjärjestö UNCTADin mukaan noin 2,5 biljoonaa USD. OECD:n Finance for Sustainable Developement -konferenssi Pariisissa (28.-30. 1.2020) tarjosi hyvän poikkileikkauksen rahoituksen nykytilasta ja haasteista. Agendalla oli […]

Share blog post

Investing in a better world

Posted on Leave a comment

Can investors contribute to sustainable development? Especially millennials, the generation that reached adulthood at the beginning of 2000’s want to spend and invest according to their values, seeking to do something good. Banks and fund managers offer them impact investments, such as funds focused on climate-friendly technology or healthcare. In Finland, Sitra, the Finnish Innovation […]

Share blog post

Sijoittamalla parempaan maailmaan

Posted on Leave a comment

Voisivatko sijoittajat edistää kestävää kehitystä? Varsinkin tällä vuosituhannella aikuistunut sukupolvi, millenniaalit, haluaa kuluttaa ja sijoittaa arvojensa mukaisesti, hyviä vaikutuksia tavoitellen. Pankit ja rahastoyhtiöt tarjoavat ratkaisuksi vaikuttavuussijoittamista, esimerkiksi ilmastoystävälliseen tekniikkaan tai terveydenhuoltoon keskittyviä rahastoja. Sitra on Suomessa tehnyt vaikuttavuusinvestointia tutuksi institutionaalisille sijoittajille. Ensimmäiset ”tulosperusteiset rahoitussopimukset” (Social Impact Bonds, SIB) ja ympäristöpainotteiset vihreät velkakirjat (Green bonds) ovat […]

Share blog post

Impact investing is growing rapidly. But what kind of future does it have?

Posted on Leave a comment

Impact investing is growing rapidly worldwide. In 2018, members of the Global Impact Investment Network (GIIN) managed about $ 230 billion in investments. The amount doubled from the previous year. And not everyone in the industry is a GIIN member. According to a report published by the network (4/2019), more than 1,300 impact investors around […]

Share blog post