Investing in a better world

Posted on Leave a comment

Can investors contribute to sustainable development? Especially millennials, the generation that reached adulthood at the beginning of 2000’s want to spend and invest according to their values, seeking to do something good. Banks and fund managers offer them impact investments, such as funds focused on climate-friendly technology or healthcare. In Finland, Sitra, the Finnish Innovation […]

Sijoittamalla parempaan maailmaan

Posted on Leave a comment

Voisivatko sijoittajat edistää kestävää kehitystä? Varsinkin tällä vuosituhannella aikuistunut sukupolvi, millenniaalit, haluaa kuluttaa ja sijoittaa arvojensa mukaisesti, hyviä vaikutuksia tavoitellen. Pankit ja rahastoyhtiöt tarjoavat ratkaisuksi vaikuttavuussijoittamista, esimerkiksi ilmastoystävälliseen tekniikkaan tai terveydenhuoltoon keskittyviä rahastoja. Sitra on Suomessa tehnyt vaikuttavuusinvestointia tutuksi institutionaalisille sijoittajille. Ensimmäiset ”tulosperusteiset rahoitussopimukset” (Social Impact Bonds, SIB) ja ympäristöpainotteiset vihreät velkakirjat (Green bonds) ovat […]